14K

14 קארט זהב
חוזק, איכות ועמידות.

מה יכול להיות טוב יותר מהזהב הטוב והמוכר?

פרפר ורוד
פרפר ורוד 4.5 מ"מ
#67 תינוקות
פנינה 5 מ
פנינה 5 מ"מ
#60
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#53
פרח שקוף
פרח שקוף 5 מ"מ
#50
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#14
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#20 תינוקות
פרח כחול
פרח כחול 5 מ"מ
#45
פרח כחול שקוף
פרח כחול שקוף 5 מ"מ
#46
זרקון מרובע 4 מ
זרקון מרובע 4 מ"מ
#34
פרח פנינים
פרח פנינים 5 מ"מ
#59
זרקון מרובע 3 מ
זרקון מרובע 3 מ"מ
#33
זרקון 2 מ
זרקון 2 מ"מ
#23
זרקון תכלת
זרקון תכלת 3 מ"מ
#3
לב משובץ
לב משובץ 4.5 מ"מ
#8
כוכב
כוכב 5 מ"מ
#61
פרח אדום שקוף
פרח אדום שקוף 5 מ"מ
#48
זרקון ורוד
זרקון ורוד 3 מ"מ
#10
כדור 5 מ
כדור 5 מ"מ
#19
כדור 4 מ
כדור 4 מ"מ
#16
זרקון מחליף צבעים
זרקון מחליף צבעים 3 מ"מ
#13
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#27
חישוק מנצנץ
חישוק מנצנץ
#66
זרקון סגול
זרקון סגול כהה 3 מ"מ
#2
זרקון אדום
זרקון בורדו 3 מ"מ
#1
זרקון 3 מ
זרקון 3 מ"מ
#25
זרקון מרובע 3 מ
זרקון מרובע 3 מ"מ
#32
פרח ורוד
פרח ורוד 5 מ"מ
#43
חישוק מנצנץ
חישוק מנצנץ
#65
כוכב ורוד
כוכב ורוד 5 מ"מ
#62
זרקון 2 מ
זרקון 2 מ"מ
#22
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#41 מוט ארוך
פנינה 3 מ
פנינה 3 מ"מ
#56
זרקון אדום
זרקון אדום 3 מ"מ
#7
זרקון 5 מ
זרקון 5 מ"מ
#28
פרח ורוד כהה
פרח ורוד כהה 5"מ
#47
פרח צבעוני
פרח צבעוני 5 מ"מ
#58
זרקון שקוף
זרקון שקוף 3 מ"מ
#4
כדור 5 מ
כדור 5 מ"מ
#18
כדור 4 מ
כדור 4 מ"מ
#17
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#54
זרקון ירוק ככהה
ירקון ירוק כהה 3 מ"מ
#5
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#26
פרפר ורוד שקוף
פרפר ורוד שקוף 4.5 מ"מ
#40
כתר
כתר 6 מ"מ
#11
זרקון 2 מ
זרקון 2 מ"מ
#21 תינוקות
פנינה 4 מ
פנינה 4 מ"מ
#57
זרקון 3 מ
זרקון 3 מ"מ
#24
זרקון טורקיז
זרקון טורקיז 3 מ"מ
#12
פרח תכלת
פרח תכלת 5 מ"מ
#49
פרח ורוד שקוף
פרח ורוד שקוף 5 מ"מ
#44
זרקון מרובע 4 מ
זרקון מרובע 4 מ"מ
#35
רקון ורוד בהיר
זרקון ורוד בהיר 3 מ"מ
#6
פרח שקוף קטן
פרח שקוף קטן 3 מ"מ
#68 תינוקות
זרקון 5 מ
זרקון 5 מ"מ
#29
זרקון 3מ
זרקון 3 מ"מ
#42 מוט ארוך
זרקון 3 מ
כדור 3 מ"מ
#15
זרקון כחול
זרקון כחול 3 מ"מ
#9
24K

24 קארט ציפוי זהב
אלטרנטיבה משתלמת באיכות מירבית

מתחשק זהב אבל התקציב קצת לוחץ? לא צריך להתפשר כי יש אלטרנטיבה איכותית.

לב 4 מ
לב 4 מ"מ
#49
זרקון 3 מ
זרקון 3 מ"מ
#24
פרח ורוד שקוף
פרח ורוד שקוף 5 מ"מ
#67
חישוק 3/4
חישוק 3/4 13מ"מ
#58
פרח שקוף
פרח שקוף 5 מ"מ
#70
שטוח מנצנץ
שטוח מנצנץ 8 מ"מ
#99
כוכב 4 מ
כוכב 4 מ"מ
#48
כדור 5 מ
כדור 5 מ"מ
#19
זרקון 8 מ
זרקון 8 מ"מ
#84
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#14
חמסה כחולה
חמסה 5.5 מ"מ
#40
זרקון מחליף צבעים
זרקון מחליף צבעים 3 מ"מ
#13
כוכב
כוכב 5 מ"מ
#77
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#56 מוט ארוך
זרקונים
שטוח מנצנץ 8 מ"מ
#11
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#54 מוט ארוך
זרקון טורקיז
זרקון טורקיז 3 מ"מ
#12
זרקון מרובע 3 מ
זרקון מרובע 3 מ"מ
#26
פנינה 4 מ
פנינה 4 מ"מ
#41
לב גליטר
לב מנצנץ 6.5 מ"מ
#61
זרקון ירוק ככהה
זרקון ירוק כהה 3 מ"מ
#5
לב 3 מ
לב 3 מ"מ
#47
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#29
לב ורוד מנצנץ
לב ורוד מנצנץ 6.5 מ"מ
#63
זרקון 3 מ
זרקון 3 מ"מ
#45 טיטניום
פרח ורוד שקוף
פרח ורוד שקוף 3 מ"מ
#94 תינוקות
פרח אדום
פרח אדום 5 מ"מ
#72
זרקון שקוף
זרקון שקוף 3 מ"מ
#4
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#35
נזם טיטניום כחול
נזם טיטניום כחול 2 מ"מ
#86
כדור 4 מ
כדור 4 מ"מ
#16
פרח ורוד שקוף
פרח ורוד שקוף 5 מ"מ
#66
פרח שקוף עם נקודה כחולה
פרח כחול שקוף 5 מ"מ
#68
כדור 5 מ
כדור 5 מ"מ
#18
לב ורוד מנצנץ
לב ורוד מנצנץ 6.5 מ"מ
#60
זרקון 3 מ
זרקון 3 מ"מ
#15
כוכב מנצנץ
כוכב מנצנץ 6.5 מ"מ
#65
זרקון 6 מ
זרקון 6 מ"מ
#82
זרקון אדום
זרקון אדום 3 מ"מ
#7
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#42 טיטניום
פרח תכלת
פרח תכלת 5 מ"מ
#74
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#28
כוכב 4 מ
כוכב 4 מ"מ
#50
פנינה שחורה 3 מ
פנינה שחורה 3 מ"מ
#32
זרקון סגול
זרקון סגול כהה 3 מ"מ
#2
פרח אדום שקוף
פרח אדום שקוף 5 מ"מ
#73
כדור 4 מ
כדור 4 מ"מ
#17
זרקון תכלת
זרקון תכלת 3 מ"מ
#3
פרח ורוד בהיר
פרח ורוד בהיר 5 מ"מ
#96
פרח ורוד
פרח ורוד 5 מ"מ
#76
זרקון כחול 4 מ
זרקון כחול 4 מ"מ
#38
זרקון 6 מ
זרקון 6 מ"מ
#81
פרח שקוף
פרח שקוף 5 מ"מ
#71
פרח ורוד
פרח ורוד 3 מ"מ
#92 תינוקות
כדור 4 מ
כדור 4 מ"מ
#55 מוט ארוך
נזם טיטניום שקוף
נזם טיטניום שקוף 2 מ"מ
#87
פרח פנינים
פרח פנינים 5 מ"מ
#97
כוכב ורוד מנצנץ
כוכב ורוד מנצנץ 6.5 מ"מ
#8
חד קרן
חד קרן 5.5 מ"מ
#91
כדור 4 מ
כדור 4 מ"מ
#57 מוט ארוך
זרקון 4 מ
זרקון 4 מ"מ
#34
זרקון 2 מ
זרקון 2 מ"מ
#23
רקון ורוד בהיר
זרקון ורוד בהיר 3 מ"מ
#6
זרקון ורוד
זרקון ורוד 3 מ"מ
#10
נזם טיטניום ורוד
נזם טיטניום ורוד 2 מ"מ
#85
פרח צבעוני
פרח צבעוני 5 מ"מ
#75
סמיילי
סמיילי 5.5 מ"מ
#64
כדור 3 מ
כדור 3 מ"מ
#20 תינוקות
כדור שמבלה
כדור שמבלה 4.5 מ"מ
#88
זרקון 3 מ
זרקון 3 מ"מ
#25
זרקון 5 מ
זרקון 5 מ"מ
#80
חיפושית
חיפושית 5.5 מ"מ
#62
זרקון מרובע 3 מ
זרקון מרובע 3 מ"מ
#27
3/4 חישוק
חישוק 3/4 13 מ"מ
#59
פנינה 3 מ
פנינה 3 מ"מ
#30
כוכב ורוד
כוכב ורוד 5 מ"מ
#78
פרפר ורוד
פרפר ורוד 7.5 מ"מ
#90
פנינה 5 מ
פנינה 5 מ"מ
#89
פנינה 3 מ
פנינה 3 מ"מ
#44
לב עם זרקון 4 מ
לב עם זרקון 4 מ"מ
#53
פרח סגול
פרח סגול 5 מ"מ
#98
פנינה 4 מ
פנינה 4 מ"מ
#31
פרח כחול שקוף
פרח כחול שקוף 5 מ"מ
#69
כוכב 3 מ
כוכב 3 מ"מ
#46
פנינה 2 מ
פנינה 2 מ"מ
#39
זרקון כחול
זרקון כחול 3 מ"מ
#9
זרקון 2 מ
זרקון 2 מ"מ
#21 תינוקות
פרח שקוף
פרח שקוף 3 מ"מ
#93 תינוקות
זרקון ירוק 4 מ
זרקון ירוק 4 מ"מ
#36
זרקון 8 מ
זרקון 8 מ"מ
#83
זרקון אדום 4 מ
זרקון אדום 4 מ"מ
#37
כוכב עם זרקון 4 מ
כוכב עם זרקון 4 מ"מ
#52
פרפר שקוף
פרפר שקוף 7.5מ"מ
#95
לב 4 מ
לב 4 מ"מ
#51
זרקון 2 מ
זרקון 2 מ"מ
#22
זרקון אדום
זרקון אדום 3 מ"מ
#1
זרקון 5 מ
זרקון 5 מ"מ
#79
פנינה שחורה 4 מ
פנינה שחורה 4 מ"מ
#33
זרקון 2 מ
זרקון 2 מ"מ
#43 טיטניום
לוח-תצוגה-18.9